Αναγνώριση Γνησιότητας

Όλες οι γνήσιες συσκευές Dynavin διαθέτουν σειριακό αριθμό σε μορφή barcode το οποίο είναι τοποθετημένο από το εργοστάσιο κατασκευής επάνω στο σώμα της συσκευής και έχει την μορφή (DVN xxxxxxxx). Επίσης μια ειδική ταινία ασφαλείας είναι τοποθετημένη για τον έλεγχο της μη εξουσιοδοτημένης επέμβασης στο εσωτερικό της καθώς και ειδική σήμανση ελέγχου ποιότητας και πιστότητας της συσκευής (QC passed) βάσει των αυστηρών προδιαγραφών του εργοστασίου κατασκευής. Τέλος το λογότυπο Dynavin υπάρχει στο PCB board μέσα σε κάθε συσκευή. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά επικυρώνουν την εργοστασιακή γνησιότητα των προϊόντων Dynavin και οποιοδήποτε επιπλέον αυτοκόλλητο, ετικέτα, σημάδι ή στίγμα τοποθετείται πάνω στη συσκευή δεν προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία ή διαφοροποίηση στα τεχνικά χαρακτηριστικά, την αυθεντικότητα ή μη των συσκευών. Το εργοστάσιο Dynavin κάτω από την αυστηρή επιτήρηση της Dynavin GmbH Γερμανίας πιστοποιεί ότι διαθέτει ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ στους κατά τόπους αντιπροσώπους της τα ίδια ακριβώς μηχανήματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ ΣΤΟ ΝΑ ΕΦΙΣΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΑ ΕΧΕΓΓΥΑ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ DYNAVIN. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΤΑ ΥΠΟΤΗΘΕΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΙΚΟ DYNAVIN.

 

 Αναζητήστε τα προϊόντα Dynavin αποκλειστικά στα καταστήματα με αυτό το σήμα!!